Plafondlux Privacyverklaring

Plafondlux hecht veel belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking: Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren

We volgen daarmee de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Deze wettelijke bepaling geeft u het recht om al uw gegevens op te vragen en deze waar nodig te laten wijzigen of te laten schrappen.

Voor sommige toepassingen op deze website worden uw persoonlijke gegevens gevraagd: o.a. in het contactformulier, bij de aanvraag van een raming / offerte en in de formulieren van MyDiSi. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren

, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Hiertoe kan u zich steeds richten tot Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren

Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren verbindt zich ertoe deze gegevens op een zorgvuldige manier te behandelen. Uw persoonlijke gegevens komen in een adressenbestand terecht dat uitsluitend door Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren worden gebruikt. We beveiligen de toegang ertoe zodat uw privacy maximaal gewaarborgd blijft. En we raadplegen dit adressenbestand enkel en alleen om de relatie met onze zelfbouwers te onderhouden. Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derde partijen.

Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Dit maakt het ons mogelijk de Plafondlux Stenenbrug 9, 9160 Eksaarde/Lokeren website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

'Third Party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.